Cách thu âm guitar khi bạn không có tiền (mua mic + multiclap)

  • Audacity (miễn phí): noise reduction, reverb, thêm tí compressor
  • Dùng tiếng đập dây để định vị, điều chỉnh các khuông nhạc có vẻ hợp lí. Nhưng không biết về sau chỉnh sao cho nó nghe hay hơn (´._.`)
  • Mình là kĩ sư phần mềm chứ không phải kĩ sư âm thanh :(. Ai có thủ thuật gì hay thì nói mình biết với please (form ở bên dưới)

Nếu cái tools chuyển âm thanh qua bản nhạc chạy được, và trình guitar khủng hơn (〃..), thì mình sẽ cập nhật tabs sau.

  • Bohemian Rhapsody - Queen
  • Độ ta không độ nàng

… và các bài khác sẽ được cập nhật hàng tuần/tháng/năm… :v